Evre
Lise
Eğitimi

Nitelikli bir hayata ve geleceğe doğru evrede dokunmak…

Her okulun değişen koşullara göre yeni eğitim stratejileri oluşturması ve kendini güncellemesi göz ardı edilemez bir gerçek. Günümüzün dünyası, her kavramın sürekli değişim içerisinde olduğu bir hareket alanı. Eğitim de sürekli değişen bu kavramların içerisinde yer alıyor.

Evre, iyi bir lise hayatının doğru özelliklerini öğrencileri için planlıyor ve uyguluyor.

4 yıl sürecek lise eğitim hayatının, üniversite hayatına gidişte doğru şekilde planlanarak akademik yönden etkili, öğrenci ve veliler için konforlu ve stressiz bir süreçte gerçekleştirilmesi EVRE’nin temel kuruluş yaklaşımı.
Bu temel yaklaşım için EVRE’nin önemle üzerinde durduğu nitelikler;
  • Temel değerlerin neden ve sonuç ilişkisi içinde içselleştirilmesi,
  • Bireysel farkındalığın ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi,
  • Değişen nesillerin doğru gözlemlenmesi ve doğru iletişim yöntemlerinin oluşturulması,
  • Neyin, nasıl öğrenilmesi gerektiği konusunda güncel yaklaşımların oluşturulması,
  • Okuma ve yorumlama alışkanlıklarının güçlendirilmesi
  • Teknoloji ile uyumun takip edilmesi,
  • Doğru ölçme ve değerlendirme ile başarı grafiğinin oluşturulması ve sürdürülebilir başarı sağlanması,
  • Yerel, ulusal ve uluslararası çevrenin öğrenci tarafından etkin şekilde anlaşılması,
  • Engellerin aşılmasında çözüme kolay erişim.