Eğitimin Her Evresinde Doğru Rehberlik

EVRE Rehberlik Servisi; en doğru içeriklerle, ailenin ve öğrencinin özel hayatının korunması için gerekli gizlilik kurallarına en güçlü şekilde uyarak çalışmalarını gerçekleştirir.

EVRE Bireysel Rehberlik Çalışmaları

 • Bedensel ve duygusal değişimlerle baş edebilme,
 • Kendini iyi tanıma ve olumlu benlik algısı geliştirme,
 • Problem çözme, karar alma ve iletişim becerilerini geliştirme,
 • Potansiyeli güçlendirme, akademik ve sosyal başarı oluşturma,
 • Etkili karar verebilme,
 • Sağlıklı yaşam becerileri kazanma,
 • Arkadaşlık ilişkilerini yönetebilme.

EVRE Eğitsel Rehberlik Çalışmaları

 • Hedef belirleme,
 • Zamanı etkin kullanma ve yönetebilme,
 • Verimli çalışma teknikleri,
 • Motivasyon, dikkat, sınavlara hazırlanma, sınav kaygısı giderme,
 • Performans odaklı çalışma programı oluşturma.

EVRE Mesleki Rehberlik Çalışmaları

 • Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin farkına varılması,
 • Öğrenciye uygun kariyer planlarının geliştirilmesi,
 • Öğrencilerin meslek seçmelerine yardımcı olmak amacıyla meslek tanıtma çalışmaları.

EVRE Velilerine Yönelik Çalışmalar

 • Anne babanın rolü ve iletişim becerilerini geliştirme,
 • Ergenlik dönemi bilgilendirme ve destek içerikleri,
 • Çatışmaları önleyici erken farkındalık oluşturma,
 • Okul-veli iletişiminde kalite süreçlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi.