Birlikte Öğrenerek ve Büyüyerek Fark Yaratmak

Evre'de ileri düzeyde öğretim derecesine sahip öğretmenler, öğrencilerin konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Basit şeylerle başlıyoruz ve yavaş yavaş karmaşıklık seviyesini artırıyoruz. Aynı zamanda eğitim sürecini kontrol ediyor ve öğrenme materyallerini sürekli olarak gözden geçirip iyileştiriyoruz.

Making a difference by Learning & Growing together

Teachers with advanced teaching degrees in Evre, help students develop their speaking, listening, reading and writing skills.

We start with simple things and gradually increase the level of complexity. At the same time, we control the education process and continuously revise and improve the learning material.